Pure Water Solutions is a goedgevestigde, privaatbesit Beslote Korporasie wat dienskwaliteit nastreef.  Die Korporasie het in 1999 sy beslag gekry.  Die meeste van ons personeel verdien kommissie of word vergoed volgens prestasie sodat produktiwiteit hoog is met geen weg-bly-aksies of stakings nie.  Ons glo in regverdige besigheid met Christenwaardes en etiek en streef om volgens Gods woord op te tree al is dit hoe moeilik in hierdie sekulêre wêreld.
Ons gee om vir die mense aan wie ons diens verskaf en ons kliënte geniet altyd voorkeur.  Gebruik ons en u sal vind dat ons bekwame personeel vinnige en vriendelike hulp verleen.  Ons het baie selde 'n 'swartskaap', maar indien u een teëkom, praat met die eienaar!     
Ons kantoor en winkelis in die Hercules sentrum in Hercules, Pretoria, maar ons lewer diens dwarsoor Gauteng en die omliggende streke. Die Waterwinkel is geleë op die hoeke van Centre en Van Der Hoff Weg, Hercules.

  Ons is trots om te getuig dat al ons produkte onderskryf word deur die volgende    
  organisasies: 
* NSF           Amerikaanse Nasionale Gesondheids & Veiligheidsmaatskappy
* EQAICC     Omgewings en Kwaliteitsbeheer Internasionale Sertifiseringsentrum
   Ons word geakkrediteer deur die volgende Eerste Wêreld organisasies:
* ASQ          Amerikaanse Vereniging vir Kwaliteit  * ANSI         Amerikaanse Nasionale Standaardisasie Organisasie  * ANAB        Verenigde State Akkrediteringsraad                      Standaarderaad van Kanada
* Volledig beskryf in "About us"
Ons suiwer water deur middel van tru-osmose en gewone filtrering. (Sien ons Produkte kategorie vir data oor die verskillende opsies)
TRU-OSMOSE (Die koste-besparende filtreerproses)
Om tru-osmose te verstaan moet ons eers osmose verstaan.  Tydens natuurlike osmose vloei water vanaf minder gekonsentreerde oplossings deur 'n semi-deurlaatbare membraan na 'n meer gekonsentreerde soutoplossing totdat die konsentrasie alkant van die membrane gelyk is.
 

 
    (1)                                           (2)
 Osmose                              Omgekeerd
 
Tru-osmose vereis eksterne druk om die natuurlike osmotiese vloei om te keer.  Soos druk op die soutoplossing uitgeoefen word, vloei water vanaf die meer gekonsentreerde soutoplossing deur die semi-deurlaatbare membraan.
Tru-Osmose Membraan
Die tru-osmose membraan het 'n dun mikro-poreuse oppervlak wat onsuiwerhede afweer maar water deurlaat. 
Die membraan weer bakterieë, pirogene en 85-95% anorganiese vastestowwe af.  Polivalente ione word makliker afgeweer as monovalente ione.  Organiese vastestowwe met 'n groter molekulêre gewig as 300 word deur die membraan afgeweer, maar opgeloste gasse gaan deur.
Tru-osmose is 'n persentasie-verwerpingstegnologie.  Die suiwerheid van die produkwater hang af van die suiwerheid van die inlaatwater.  Die suiwerheid van tru-osmose produkwater is baie hoër as die suiwerheid van die voedingswater. 
Tru-osmose word gesien as die mees koste-effektiewe manier om water te suiwer.  Afhangend van die suiwerheid van die voedingswater mag die afval-water verskil van drie op een tot vyf op een om suiwer water as eindproduk te verkry.
Bogenoemde lyk hoog, maar neem die gemiddelde waterprys van Suid-Afrika in ag:
0 TO 6 000 LITERS                @   R  3.50  PER 1000 LITERS
7 000 TOT 12 000 LITERS     @   R  5.00  PER 1000 LITERS
13 000 TOT 18 000 LITERS   @   R  6.56  PER 1000 LITERS
19 000 TOT 24 000 LITERS   @   R  7.58  PER 1000 LITERS<
25 000 TOT 30 000 LITERS   @   R  8.66  PER 1000 LITERS
31 000 TOT 42 000 LITERS   @   R  9.37  PER 1000 LITERS
43 000 TOT 72 000 LITERS   @   R 10.03 PER 1000 LITERS
72 000  EN MEER LITERS     @   R 10.73 PER 1000 LITERS 
wanneer mens die koste van gemiddeld R 5.00 vir 'n enkele bottel van 340 ml gebottelde water in ag neem. Gemeet teen ons 300 liters @ R10.00 tot R12.00 afloopwater is daar geen vergelyking nie!
Bogenoemde inligting weerlê die argument dat water vermors word.  Om te probeer om afvalwater te spaar deur water te filtreer sonder 'n tru-osmose sisteem is baie duurder omdat die filters gou aanpak en gereeld vervang moet word. U sal verbaas wees hoeveel mense wat kla oor die "mors" van afvalwater met 'n tru-osmose sisteem, stil raak wanneer hulle die bogenoemde feite in ag neem.
 
[ Back ]
JN Pure Water SOLUTIONS (kantoor)
JN Pure Water (WATER SHOP)