WIE VERKUL DIE PUBLIEK ?
[ Back ]
Anders as ? liggelowige Thomas, beskou ons dit as baie ernstig wanneer bekende persone, soos ? professor van die Universiteit van Pretoria se Waterinstituut, waarsku “Die waterkrisis is reeds erger as die Eskom-krisis” en ? doktor van die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) reken “Die Eskom-kragkatastrofe sal soos ? vulletjie teenoor die dreigende waterkrisis in die land lyk”. Beide van hierdie standpunte is in bekende publieke publikasies gepubliseer. Verder sę gekwalifiseerde en erkende  medici en mediese instellings dat swaarmetale, soos arseen, barium, cadmium, lood, kobalt, aluminium en kwik onder die swaarmetale is wat ernstige gesondheids gevare inhou. Geen wonder dat die professor van die Universiteit van Pretoria se Waterinstituut waarsku “Nog meer verontrustend is die chemiese stowwe, onder meer swaarmetale en soute, wat by ons riviere insypel”.  “Chemikalieë veroorsaak nie dadelik simptome nie en jy kan tien jaar lank uit dieselfde bron drink voor jy enige simptome toon,” verduidelik hy. Ons het nog baie gekwalifiseerde en publieke aanhalings asook standpunte wat gepubliseer word oor die haglike toestand van die water wat vir ons gebruik beskikbaar is.
Ons Konsultante doen twee toetse. Die TDS en die Presipiteerder toetse. Altwee instrumente wat gebruik word is internasionaal aanvaarde instrumente en word węreldwyd gebruik. Dit gee goeie aanduidings omtrent die suiwerheid van water. Ons gesuiwerde water was getoets deur ? Staats-laboratorium en die resultate was natuurlik ten gunste van ons produk, wat dit Suid Afrikaanse erkenning gee en bewys dat dit effektief is.
Sommige mense is begaan oor die waterindustrie en die Tru-Osmose proses. Iemand het selfs  ? webblad opgestel om die publiek te waarsku teen die “oneerlike” watersuiwerings-industrie. Wanneer daar gekyk word na wie die eienaars van die webblad is, kan mens nie help om te wonder of daar ? veskuilde agenda is. Dan is daar mense wat nog glo dat alle kraanwater ‘veilig en suiwer’ is. Ons, soos die media, glo die teenoorgestelde.
                             
            
Sommige mediese fondse bied afslag aan lede wat kan bewys dat hulle gesond lewe.  Een manier om gesond te lewe is om gesuiwerde water te drink. Dit beteken om water te drink wat vry is van besoedeling en ander mense se medisyne.
Ons gesuiwerde water toon amper geen vastestowwe nie. Die opdrifsels wat uit die ongesuiwerde water kom visualiseer net wat daarin is, nie of dit goed of sleg is nie. Alle aanduidings is egter dat daar meer “sleg” as “goed” in die water is wat nie gesuiwer is d.m.v. die Tru-Osmose proses nie.
Elektrodes visualiseer maar net die graad van TDS ( die totale opgeloste vastestowwe) teenwoordig in die watermonster d.m.v. elektro-meganiese reaksies.
Die Presipiteerder Toets
U is tog ? opgevoede, geskoolde en intelligente persoon wat goed ingelig is en heelwaarskynlik weet dat die algemene menslike liggaam uit meer as 75% water bestaan.  Besluit self omtrent die tipe water wat u in u liggaam wil hę - met so groot hoeveelheid wat betrokke is, is dit nie beter om aan die veilige kant te wees , d.w.s. om SUIWER water te gebruik pleks van water met twyfelagtige kwaliteit? Moet nie gelei word om te glo dat u onsuiwer water kan drink sonder om ? menigte gesondheidsprobleme in die toekoms te wagte te wees nie. Lees wat die media sę omtrent die toestand van ons water. (Sien ons inhoudsopgawe vir ‘Die probleem van besoedeling’
Voordat iemand wat “wolf” skreeu i.v.m. die waterindustrie jou oortuig dat dit ongesond is om suiwer water te drink, lees asb. die teorie in hierdie webblad oor die rol wat suiwer water kan speel om jou gesondheid te verbeter.
Hierdie instrument meet die totale opgeloste stowwe “total dissolved solids” per mikroliter. Die internasionale norm is dat ? lesing van 44 of laer drinkbaar mag wees. Hoe hoër die TDS lesing, hoe hoër is die kans van skadelike besoedeling wat gesondheidsgevare inhou.
Die TDS Toets
Die reeks suiweraars wat ons verkoop word onderskryf deur erkende organisasies en is bo verdenking.  Ons is deel van ’n węreldwye industrie vir die beswil van die mensdom.  Ons is trots om te kan sę dat ons eerlike en etiese sake doen.  
Ons vra: Wie is die swendelaars en bedrieërs wat die feite verdraai en vals inligting aan die publiek gee. Oordeel self, maar wees verseker dat die Tru-Osmose proses beskou word as die mees koste effektiewe manier om water te suiwer en SUIWER, SMAAKVOLLE, GESONDE WATER te verskaf teen die minste koste wanneer dit met ander metodes vergelyk word.  Vra uself af waarom NASA die Tru-Osmose proses gebruik om suiwer water aan die ruimtevaarders te verskaf indien die proses nie die beste is nie, gemeet aan “rocket scientist”  standaarde.